Zapraszamy na  szkolenia akredytowane  we współpracy  z ATC  (EXIN/AXELOS/TUV Nord) 

oraz szkolenia –  warsztaty autorskie  z obszaru  IT Service Mamagement

W związku z nową wersją ISO/IEC 20000-1:2018  proponujemy konsultacje/warsztaty zapoznające z nową wersją  Standardu  Systemu Zarządzania  Usługami  (prosimy o kontakt )