Realizujemy prace związane z:

1.  dostarczaniem wiedzy eksperckiej w ramach  projektów

2. audytami  systemów zarządzania ISO 20000/27001

3. audytami  w obszarze  ochrony danych osobowych (zgodność z  RODO)