Proponujemy szkolenia z możliwością uzyskania certyfikatów  EXIN/AXELOS:

1.  ITIL ® Foundation

IT Infrastructure Library (ITIL®) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Korzysta z niego rzesza organizacji, firm różnej wielkości; prywatnych i z sektora publicznego; wewnętrznych działów IT, centrów usług wspólnych czy komercyjnych dostawców usług IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT.

2.  ITSM Foundation based  on  ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation opisuje najważniejsze informacje i koncepcje IT Service Management, a także ich relacje z innymi obszarami zarządzania informacją. Przygotowuje do zdefiniowana, zbudowania wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania  usługami  zgodnego  z  międzynarodowym standardem ISO 20000.

3. VeriSM™ Foundation *

VeriSM™ to nowe podejście do zarządzania usługami w organizacji traktujące wszystkie jej jednostki oraz relacje między nimi jako relacje  klient- dostawca. Wskazuje organizacjom, w jaki sposób mogą one elastycznie dostosowywać zakres praktyk zarządzania, aby dostarczyć właściwy produkt lub usługę we właściwym czasie swoim konsumentom. VeriSM ™ umożliwia indywidualne podejście w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości organizacji, priorytetów biznesowych, kultury organizacyjnej – a nawet natury indywidualnego projektu lub usługi, z której korzysta organizacja.  Zamiast koncentrować się na jednym rutynowym, określonym sztywnymi procedurami sposobie pracy, VeriSM ™ umożliwia organizacjom reagowanie na oczekiwania ich klientów oraz zapewnianie odbiorom usług  dużej wartości dzięki zintegrowanym praktykom zarządzania usługami.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz  obszarami związanymi z modelem VeriSM™

4. Agile Scrum Foundation

Agile Scrum® Foundation to techniki zwinne prowadzenia projektów (Agile) i praktyki Scrum. Agile Scrum pokazuje w jaki sposób efektywnie pracować w zespole, aby osiągnąć cel. Zwinne metodyki zarządzania są popularnym podejściem do rozwoju oprogramowania, ale coraz częściej wykorzystywane są w innych dziedzinach. Ideą praktyk Scrum jest ustanowienie interdyscyplinarnych zespołów samoorganizujących się, dostarczających działający produkt na zakończenie każdej iteracji.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z pracą w metodyce Agile . Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu Agile Scrum Foundation.

 

5. Service Integration and Management (SIAM)®  Foundation *

Metodyka SIAM® opisuje podejście do zintegrowanego zarządzania dostawcami w środowisku  tzw. „multi vendor” Definiuje role tzw. Integratora Usług w trzech opcjach środowiska dostawców:  wewnętrznego, zewnętrznego oraz mieszanego. Obejmuje cykl życia rozwiązania  poprzez zdefiniowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie. Wykorzystuje elementy praktyk i standardów ITIL®, COBIT®, Agile oraz ISO 20000

 

*jedyna akredytacja w  Polsce