Jesteśmy grupą ekspertów – praktyków  specjalizujących się  w Systemach  Zarządzania zgodnych z ISO/IEC  20000, 27001, 22301 , Zarządzaniu Projektami
oraz zarządzaniu ochroną danych osobowych zgodnie z Regulacją  UE (tzw. RODO).  

Działamy od 2011 roku. Posiadamy certyfikaty IRCA/DNV/EXIN/TUV NORD :

  • Audytorów wiodących
  • Trenerów
  • Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W ciągu ostanich 12 miesięcy przeszkoliliśmy, audytowaliśmy,  także pomogliśmy przystosować  się do wymogów Regulacji  RODO  ponad  50 organizacjom z branży motoryzacyjnej, przemyslowej, medycznej oraz edukacyjnej. 

Jako akredytowani trenerzy EXIN/TUV  realizujemu również certyfikowane szkolenia wymienione w zakładce  „Szkolenia i warsztaty”  zapewniające  uczestnikom stosowne certyfikaty (po zdaniu egzaminów).   

W związku z nową wersją ISO/IEC 20000-1:2018  proponujemy konsultacje/warsztaty zapoznające z nową wersją  Standardu  Systemu Zarządzania  Usługami  (zainteresowanyvch prosimy o kontakt )

W okresie od września 2017 zrealizowaliśmy projekty:

  • szkolenia RODO  dla  ok. 50 warsztatów ogólnopolskiej sieci serwisowej
  • audyty RODO  dla  12 jednostek (salony motoryzacyjne BMW, Mercedes, Peugot,  Grupa VW)
  • przystosowanie do wymogów Rozporządzenia UE – RODO  – renomowana klinika stomatologiczna  w  Poznaniu
  • audyty i  przystosowanie do wymogów Rozporządzenia UE – RODO  – 3 przedsiębiorstwa przemysłowo – handlowe
  • kilkanaście szkoleń: SIAM® ITIL® , VeriSM™,  Specjalista Ochrony Danych , Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301, Inspektor Ochrony Danych

Zapraszmy do współpracy!